Διευκρινίσεις για το Bonus

Η Υδραϊκή προσφέρει σε όλα τα μέλη του Bon-Us Voyage by Signature Travel τα εξής:

10% έκπτωση στις παροχές επί του πλοίου.