Ζητήστε την κάρτα προνομίων στην επόμενη αγορά ταξιδιωτικού σας πακέτου από τη Signature Travel.

Όχι. Για την έκδοση της κάρτας δεν απαιτείται κανένα απολύτως δικαιολογητικό.

Όχι. Μπορείτε να κάνετε όσες αγορές άρα και να αποκτήσετε τα προνόμια που αντιστοιχούν σε κάθε μία από αυτές, όσες φορές επιθυμείτε.

Αυτή τη στιγμή ένας αρκετά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων συμμετέχουν στο πρόγραμμα και παρέχουν τις εκπτώσεις τους στα μέλη της Signature Travel. Δείτε όλες τις επιχειρήσεις στην κατηγορία «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις».

Όχι. Η κάρτα εκδίδεται δωρεάν και στη συνέχεια δεν έχει καμιά απολύτως συνδρομή, για πάντα.