Διευκρινίσεις για το Bonus

Η Taxiplon προσφέρει στα μέλη του Bon-Us Voyage by Signature Travel τα εξής:

- Έκπτωση €2,50 σε διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο
- Έκπτωση €3,00 με τη συμπλήρωση 10 διαδρομών