Διευκρινίσεις για το Bonus

Η InterSolar παρέχει στα μέλη του Bon-Us Voyage by Signature Travel τα εξής:

Έκπτωση 7% σε όλα τα προϊόντα της