Διευκρινίσεις για το Bonus

H Αvis για την περίοδο 15 Ιανουαρίου 2015 – 31 Ιανουαρίου 2015 ,  προσφέρει στους κατόχους της Silver Bonus δωρεάν τον επιπλέον οδηγό, ενώ στους κατόχους της Gold Bonus, προσφέρουμε αναβάθμιση μιας κατηγορίας αυτοκινήτου.